Som BDcare

Serveis Big Data que s'adapten a les necessitats del clientMés

Sobre Nosaltres


Qui som?

BDcare Research és una empresa de base tecnològica (EBT) que fa servir la tecnologia i el coneixement científic desenvolupat a la Universitat Autònoma de Barcelona i amb participació directa en el capital social de la mateixa universitat a més de la participació de personal docent i investigador de la UAB i persones externes a la UAB.

EBT-UAB

Què fem?

Aquesta empresa té com a finalitat l'explotació de resultats de la recerca de la UAB lligada al coneixement científic desenvolupat en l'àmbit del Big Data i com a objecte social els que estableix l'article 56.1 de la Llei 2/2011 del 4 de març d'economia sostenible.Experiència


Big Data

Tractament de grans volums de dades per extraure informació (Hadoop/Spark).

Open Source

Eines de codi lliure com Apache Hadoop/Spark, HDbase, Flume, Storm, Solr, Hive, Kafka, Zeppelin entre altres.

Cloud

Infraestructura IaaS, PaaS entre els grans proveïdors.

Data Lake

Procediments de recollida de dades des de les grans xarxes socials.

Infraestructura
On-Premise

Aplicacions i infraestructura tals com ERP, CRM, Web-Editors entre altres.

Models flexibles de negoci

Pay-As-They-Go, Pay-Per-Use, Pay-As-They-Grow entre altres.

Quadres de comandament

Disseny dels connectors per generar els quadres de comandament.

Informes tècnics

Anàlisi conceptual de les dades, integració i proposta de visualització/quadres de comandament.

Conegueu l'equip...

Francesc Cayuela

Fundador/CEO

...

Remo Suppi

Fundador/CEO

...

I més...

Desenvolupadors & Suport

La Nostra Història


Des de 1990

Informàtica

Enginyeria Informàtica, Màster i PhD

Formació: Sistemes Operatius, Sistemes Distribuïts, Xarxes de Computadors, Còmput d'Altes Prestacions (HPC), Simulació d'Altes Prestacions.

Des de 2003

Col·laboració UAB - UOC

Software Lliure, Administració de Sistemes, DevOps i Cloud Computing

Màster i Postgrau. Llibres publicats sota GPL i Open Access al Repositori Institucional (O2) de la UOC.

Des de 2012

Grup de recerca HPC4EAS

Investigador

Activitat de recerca en aplicacions socials que requereixen HPC: simulació de models orientats a individus de moviments en entorns limitats/evacuacions d'emergència.

Des de 2003

Infraestructures/Programari On-Premise

Desenvolupament i Implantació

Anàlisis i desplegament d'infraestructures segures, bases de dades, ERP, CRM, Web-Editors entre altres.

Des de 2014

Infraestructures Cloud

Desplegament de serveis i casos d'estudi.

Desenvolupament i Implantació de serveis sobre els principals proveïdors de IaaS & PaaS. Desplegament d'infraestructures de cloud privat basat en OpenNebula.

Contacte


Si desitgeu contactar amb nosaltres si us plau envieu un correu electrònic o mitjançant telèfon i tan aviat com ens sigui possible us contestarem.

Parc recerca UAB
Edifici Eureka - Campus UAB
08193 Bellaterra

info@bdcare.cat

+34 634 969 975